GMB Sİte içi arama
GMB Takvim
GMB Döviz Kurları
T.C.M.B Alış Satış
EUR 6.5039 6.5156
USD 5.6481 5.6582
GBP 7.3560 7.3944
Pazartesi, 13.10.2014 - 00:03
Gümrük Rejim Kodları

 

GÜMRÜK REJİM KODLARI
 

  • 1000 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın kesin ihracatı

  • 1021 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın kesin ihracatı

1023 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen
eşyanın kesin ihracatı
1040 Muafiyete tabi olmadan serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi
kullanıma giren eşyanın kesin ihracatı
1042 Muafiyete tabi olarak serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi
kullanıma giren eşyanın kesin ihracatı
1072 Antrepoya alınan serbest dolaşımda bulunan Türk menşeli eşyanın kesin ihracatı
1073 Antrepoya alınan serbest dolaşımda bulunan eşyanın kesin ihracatı
1091 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın kesin ihracatı
2100 Serbest dolaşımda bulunan eşyanın hariçte işleme rejimi
kapsamında geçici ihracatı
2123 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen
eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
2141 Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi çerçevesinde serbest
dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın hariçte işleme
rejimi kapsamında geçici ihracatı
2151 Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan
eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
2152 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi
eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
2153 Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın hariçte
işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
2172 Antrepoya alınan serbest dolaşımda bulunan Türk menşeli eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
2173 Antrepoya alınan serbest dolaşımda bulunan eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
2191 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın
hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
2300 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın ihraç edildiği şekli
ile geri gelmek üzere geçici ihracatı
2340 Muafiyete tabi olmadan serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi
kullanıma giren eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere
geçici ihracatı
2341 Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi çerçevesinde serbest
dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın ihraç edildiği
şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı
2342 Muafiyete tabi olarak serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi
kullanıma giren eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere
geçici ihracatı
2351 Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan
eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı
2352 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi
tutulan eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici
ihracatı
2353 Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç
edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı
2600 ATA Karnesi kapsamında eşyanın geçici ihracatı
3141 Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest
dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın yeniden
ihracatı
3151 Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan
eşyanın yeniden ihracatı
3152 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi
tutulan eşyanın yeniden ihracatı
3153 Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın yeniden ihracatı
3158 ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın yeniden ihracatı
3171 Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil
olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda
bulunmayan eşyanın yeniden ihracatı
4000 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın muafiyete tabi
olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4010 İhraç edilen eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma
girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4051 Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan
eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı
yurtiçi kullanımı
4053 Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın muafiyete
tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4058 ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4071 Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil
olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda
bulunmayan eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile
eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4091 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın
muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi
kullanımı
4100 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın dahilde işleme
rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşıma girişi ile eş
zamanlı yurtiçi kullanımı
4121 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın
dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşıma
girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4123 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen
eşyanın dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest
dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4171 Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil
olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda
bulunmayan eşyanın dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4191 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın
dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşıma
girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4200 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın muafiyete tabi
olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4210 İhraç edilen eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma
girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4251 Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan
eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı
yurtiçi kullanımı
4253 Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın muafiyete
tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4258 ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4271 Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil
olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda
bulunmayan eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile
eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4291 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın
muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi
kullanımı
5100 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın dahilde işleme
rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması
5121 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın
dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması
5123 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen
eşyanın dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması
5141 Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest
dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın dahilde işleme
rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması
5171 Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil
olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda
bulunmayan eşyanın dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine
tabi tutulması
5191 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın
dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması
5200 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın 51 no.lu kodda
belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulması
5221 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın 51
no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi
tutulması
5223 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen
eşyanın 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine
tabi tutulması
5271 Gümrük kontrolü altındaki yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulması
5291 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın 51
no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi
tutulması
5300 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın geçici ithalat
rejimi kapsamında ithalatı
5321 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın
geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı

5323 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı”(16.07.2011-27996 R.G. ile eklenmiştir)
5341 Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest
dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın geçici ithalat
rejimi kapsamında ithalatı
5351 Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet rejimine tabi tutulan
eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
5352 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi
tutulan eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı

5353 Geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyanın devrini müteakiben geçici ithalat rejimine tabi tutulması(12.06.2012-28321 Resmi Gazete ile eklenmiştir.)
5371 Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil
olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda
bulunmayan eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
5391 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın
geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
5800 ATA Karnesi kapsamında geçici ithalat
6121 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın
vergi muafiyeti uygulanmaksızın yeniden ithalatı
6123 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen
eşyanın vergi muafiyeti uygulanmaksızın yeniden ithalatı
6321 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın
vergi muafiyeti ile serbest dolaşım ve yurtiçi kullanıma eş zamanlı
girerek yeniden ithalatı
6323 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen
eşyanın vergi muafiyeti ile serbest dolaşım ve yurtiçi kullanıma eş
zamanlı girerek yeniden ithalatı
6326 ATA Karnesi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın yeniden ithalatı
6521 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın 51
no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimi ve serbest
dolaşıma eş zamanlı giren eşyanın yeniden ithalatı
6523 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere ihraç edilen eşyanın
51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimi ve serbest
dolaşıma eş zamanlı giren eşyanın yeniden ithalatı
6771 Geçici ihraç edildikten sonra yurda dönen ve antrepo rejimine
tabi tutulan eşyanın yeniden ithalatı
7100 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın gümrük idaresince
eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo
rejimine tabi tutulması
7121 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın
gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak
üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
7123 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere ihraç edilen eşyanın
gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak
üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
7141 Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest
dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın gümrük
idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere
gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
7151 Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan
eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil
olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
7153 Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın gümrük
idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere
gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
7158 ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın antrepo
rejimine tabi tutulması
7171 “Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın; aynı gümrük idaresi denetimindeki başka bir yer veya antrepoya konulması ya da aynı antrepoda başkasına satış suretiyle devredilmesi”(12.06.2012-28321 Resmi Gazete ile değişik)
7191 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın
gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak
üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
7200 Serbest dolaşımda bulunan Türk menşeli eşyanın antrepoya konulması
7241 Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest
dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren serbest dolaşımda
bulunan Türk menşeli eşyanın antrepoya konulması
7252 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi
tutulan serbest dolaşımda bulunan Türk menşeli eşyanın antrepoya
konulması
7272 Antrepoya konulan serbest dolaşımda bulunan Türk menşeli eşyanın aynı gümrük idaresinin denetimindeki başka bir antrepoya konulması
7300 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış serbest dolaşımda bulunan eşyanın antrepoya konulması(31.03.2012-28250 R.G.de yayımlanan değişiklik ile kaldırılmıştır)
7352 51 no.lu kodda belirtilenin dışındaki dahilde işleme rejimine
tabi tutulan serbest dolaşımda bulunan eşyanın antrepoya konulması
7373 Serbest dolaşımda olan eşyanın gümrük antrepo rejimine tabi
tutulduktan sonra bulunduğu antrepodan aynı gümrük idaresinin
denetimindeki bir başka antrepoya konulması
9100 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın gümrük kontrolü
altında işleme rejimine tabi tutulması
9171 Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil
olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın gümrük
kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulması

 

*"SINIR TİCARET MERKEZLERİNE İLİŞKİN KODLAR

Sınır Ticaret Merkezlerine ilişkin kodlar Bakanlık internet sitesinde yayımlanır."


(*31.03.2012-28250 R.G.ile eklenmiştir)

 

Etiketler : Gumruk-Rejim-Kodlari
  • Ad Soyad :
  • E-Posta :
  • Yorum :

İletişim Bilgileri

Akif PARLATAN
Gümrük Müşavirleri Birliği / GMB

E-posta : AkifParlatan@orgTR.org

Telefon : 0532 367 96 72

Faks : 0

Tüm hakları saklıdır © 2012 - Akif PARLATAN
Bu site Turkishost website yazılımını kullanmaktadır.